Tregu më i madh në botë i punës freelance dhe me konkurim.

një paraqitje sesi ekonomia e freelancer funksionon

Përmbledhje e Kompanisë

Freelancer.com është tregu më i madh në botë i punës freelance dhe me konkurim për nga numri i përdoruesve dhe projekteve. Ne lidhim mbi 52,145,851 punëdhënës dhe profesionistë freelancer nga mbi 247 vende të botës, rajone dhe territore. Nëpërmjet këtij tregu, punëdhënësit mund të punësojnë profesionistë freelancer për të punuar në zhvillim softuerësh, shkrim, regjistrim të dhënash dhe projektim, dhe deri tek inxhinieria, shkencat, shitjet dhe marketingu, kontabilitet dhe shërbime ligjore.

Freelancer Limited tregёtohet nё Bursёn e Australisё me kodin shёnjues ASX:FLN

Ekonomia Jonë Online

Videoja më poshtë shpjegon ekonominë online Freelancer. Vijat rozë tregojnë ku po postohen projektet nga punëdhënësit, dhe vijat blu tregojnë ku po kryhen projektet nga profesionistët freelancer. Vijat e trasha tregojnë një volum pune me dollarin më të lartë se valuta lokale. Pikat e bardha tregojnë vendndodhjen e përdoruesve të Freelancer.

një paraqitje e hartës shpjeguese të ekonomisë online freelancer
Prejardhja

Freelancer.com ka blerё disa tregje nёnkontraktimi pёrfshirё GetAFreelancer.com dhe EUFreelance.com (themeluar nga Magnus Tibell nё 2004, Suedi), LimeExchange (njё biznes i hershёm i Lime Labs LLC, Sh.B.A.), Scriptlance.com (themeluar nga Rёne Trekàs (Rene Trescases) nё 2001, Kanada, njё nga pionierёt e hershёm tё profesionizmit tё lirё freelance), Freelancer.de Booking Center (Gjermani), Freelancer.co.uk (Angli), Webmaster-talk.com (Sh.B.A.), njё forum uebamasterёsh, Rent-A-Coder dhe vWorker (themeluar nga Jan Ipolito (Ian Ippolito), Sh.B.A., njё novator i hershёm i tregjeve freelance).

VWorker Logo
Freelancer Limited

Zyrë e regjistruar
Level 37
Grosvenor Place
225 George Street
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 141 959 042
support@freelancer.com