Tregu më i madh në botë i punës freelance dhe me konkurim.

një paraqitje e funksionimit të ekonomisë freelancer

Përshkrimi i Kompanisë

Freelancer.com është tregu më i madh në botë i punës freelance dhe me konkurim për nga numri i përdoruesve dhe projekteve. Ne lidhim mbi 27,266,287 punëdhënës dhe profesionistë freelancer nga mbi 247 vende të botës, rajone dhe territore. Nëpërmjet këtij tregu, punëdhënësit mund të punësojnë profesionistë freelancer për të punuar në zhvillim softuerësh, shkrim, regjistrim të dhënash dhe projektim, dhe deri tek inxhinieria, shkencat, shitjet dhe marketingu, kontabilitet dhe shërbime ligjore.

Freelancer Limited ushtron veprimtarinё nё Bursёn e Australisё me kodin shёnjues ASX:FLN

Ekonomia Jonë Online

Videoja më poshtë shpjegon ekonominë online freelancer. Vijat rozë tregojnë ku po postohen projektet nga punëdhënësit, dhe vijat blu tregojnë ku po realizohen projektet nga pfrofesionistët freelance. Vijat e trasha tregojnë një volum pune me dollarin më të lartë se valuta lokale. Pikat e bardha tregojnë vendndodhjen e përdoruesve Freelancer.

një paraqitje e hartës shpjeguese të ekonomisë online freelancer
Prejardhja

Freelancer.com ka blerё disa tregje nёnkontraktimi pёrfshirё GetAFreelancer.com dhe EUFreelance.com (themeluar nga Magnus Tibell nё 2004, Suedi), LimeExchange (njё biznes i hershёm i Lime Labs LLC, Sh.B.A.), Scriptlance.com (themeluar nga Rene Trescases nё 2001, Kanada, njё nga pionerёt e hershёm tё punёs freelance), Freelancer.de Booking Center (Gjermani), Freelancer.co.uk (Angli), Webmaster-talk.com (Sh.B.A.), njё forum uebamasterёsh, Rent-A-Coder dhe vWorker (themeluar nga Ian Ippolito, Sh.B.A., njё novator i hershёm nё hapёsirёn e tregjeve tё punёs freelance).

VWorker Logo
Freelancer Limited

Zyrë e regjistruar
Level 20, World Square
680 George Street
Sydney, New South Wales
Australia 2000
ACN 141 959 042
support@freelancer.com