Quotes Hero 50m

Freelancer.com has officially hit 50 million registered users worldwide.

Kjo është një pikë referimi milestone për Freelancer.com and për secilin prej jush i cili përbën komunitetin tonë global. Është këtu për ju.

As part of our celebrations, we've shared over US$5,000 worth of prizes in our contest to find the 'new faces of Freelancer'.

Me këtë arritje të veçantë, ju lutemi na thoni gjithashtu çfarë do të thotë Freelancer për ju.