Freelancer: atiktazul7
Shpërndani:
Raportoni kandidaturën

Luxurious Minks & More logo

Dear sir, this is my another logo design. please rate and choose it, if any quarry or correction please inform me. thanks.


                                                      Kandidatura #                    12
                  për                     I need a logo designed.
Kandidatura #12

Këndi publik i sqarimeve

Ende asnjë mesazh.