topcoder10 Avatar

Kandidaturat nga topcoder10

Për konkursin Logo Design for All About Girls

 1. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 194
  Kandidatura për Graphic Design #194 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 2. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 116
  Kandidatura për Graphic Design #116 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 3. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 115
  Kandidatura për Graphic Design #115 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 4. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 114
  Kandidatura për Graphic Design #114 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 5. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 113
  Kandidatura për Graphic Design #113 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 6. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 112
  Kandidatura për Graphic Design #112 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 7. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 107
  Kandidatura për Graphic Design #107 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 8. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 106
  Kandidatura për Graphic Design #106 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 9. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 105
  Kandidatura për Graphic Design #105 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 10. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 104
  Kandidatura për Graphic Design #104 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 11. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 189
  Kandidatura për Graphic Design #189 për Logo Design for All About Girls
  U tёrhoq
 12. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 188
  Kandidatura për Graphic Design #188 për Logo Design for All About Girls
  U tёrhoq
 13. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 187
  Kandidatura për Graphic Design #187 për Logo Design for All About Girls
  U tёrhoq
 14. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 181
  Kandidatura për Graphic Design #181 për Logo Design for All About Girls
  U tёrhoq
 15. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 176
  Kandidatura për Graphic Design #176 për Logo Design for All About Girls
  U tёrhoq
 16. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 168
  Kandidatura për Graphic Design #168 për Logo Design for All About Girls
  U tёrhoq