zaasmi Avatar

Kandidaturat nga zaasmi

Për konkursin Logo Design for All About Girls

 1. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 275
  Kandidatura për Graphic Design #275 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 2. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 172
  Kandidatura për Graphic Design #172 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 3. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 167
  Kandidatura për Graphic Design #167 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 4. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 158
  Kandidatura për Graphic Design #158 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 5. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 155
  Kandidatura për Graphic Design #155 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 6. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 139
  Kandidatura për Graphic Design #139 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 7. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 133
  Kandidatura për Graphic Design #133 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 8. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 127
  Kandidatura për Graphic Design #127 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 9. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 126
  Kandidatura për Graphic Design #126 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 10. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 103
  Kandidatura për Graphic Design #103 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 11. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 102
  Kandidatura për Graphic Design #102 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 12. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 101
  Kandidatura për Graphic Design #101 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 13. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 100
  Kandidatura për Graphic Design #100 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime
 14. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 99
  Kandidatura për Graphic Design #99 për Logo Design for All About Girls
  Refuzuar
  0 Pëlqime