1. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 10
  Kandidatura për Graphic Design #10 për Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  U tёrhoq
 2. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 8
  Kandidatura për Graphic Design #8 për Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  U tёrhoq
 3. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 2
  Kandidatura për Graphic Design #2 për Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  U tёrhoq
 4. Vendi i dytë
  numri i kandidaturës 9
  Kandidatura për Graphic Design #9 për Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  U tёrhoq