Tarifat dhe Pagesat e Freelancer

Punëdhënësi

Projekte

Regjistrimi, postimi i një projekti, marrja e ofertave nga profesionistët freelancer, shqyrtimi i portfolit të profesionistit freelancer dhe diskutimi i kërkesave të projektit janë falas në Freelancer. Nëse ju vendosni të zgjidhni një fitues të projektit, dhe profesionisti freelancer pranon, ne ju faturojmë një tarifë të vogël projekti në raport me vlerën e ofertës së zgjedhur, si tarifë fillestare.

Kostoja dhe marrja e tarifës varet nga lloji i                     projektit.

For fixed price projects, a fee of 3% or €2.00 EUR (whichever is greater) is levied at the time a project that has been awarded by you has been accepted by each freelancer you award. If you subsequently pay the freelancer more than the original bid amount we will also charge the project fee on any overage payments.

For hourly projects, a fee of 3% is levied on each payment that you make to the freelancer.

Ju mund të anuloni projektin nga pulti juaj në çdo kohë deri në shtatë (7) ditë pasi projekti është pranuar për një rimbursim të plotë të taksës tuaj.

Mund të blihen project upgrades me deshirë.

Konkurset

Në kohën e postimit të një konkursi, punëdhënësit duhet të sigurojnë fonde ekuivalente me çmimin total të konkursit. Ne ofrojmë Gantimin e Kthimit të Parave për këtë shumë çmimi.

Garantimi i Kthimit të Parave ju jep të drejtën e kthimit te parave për deri në 30 ditë nga mbyllja e konkursit nëse ju nuk jeni të kënaqur me shënimet e paraqitura. Ju mund të rimbursoheni thjesht duke kontaktuar mbështetjen.

Vini re që rimbursimet nuk janë të disponueshme në 'konkurset e Garantuara', dhe ky rimbursim nuk përfshin përmirësimet që ju keni zgjedhur për konkursin. Nëse ju tashmë e keni zgjedhur një punim si fitues dhe keni përfunduar dorëzimin e konkursit, i cili ka lëshuar çmimin në para për ato , ju nuk keni më mundësi për një rimbursim.

Nuk ka tarifë për punëdhënësit për postim konkursi apo përzgjedhje të fituesit.

Për çdo kandidaturë fituese shtesë, do të duhet paguar çmimi përkatës.

Mund të blihen përmirësime konkursi sipas dëshirës.

Shërbimet

At the time of ordering a service, employers must provide funds equivalent to the total service price. The payment is protected by the Freelancer Milestone Payment System. Only release the payment once you are 100% happy with the work that has been delivered.

Për Freelancer

Regjistrimi, krijimi i nje profili, zgjedhja e aftësive për projektet që ju interesojnë, ngarkimi i një portfoli, njoftimet e projekteve, diskutimi i detajeve të projektit me punëdhënësin, bërja e ofertave në projekte (anëtarët pa pagesë gezojnë fillimisht 8 oferta në muaj) dhe pjesëmarrja në konkurse janë falas në Freelancer.

Mund të blihen bid upgrades me deshirë për të promovuar një ofertë.

Projekte

Për projektet me çmim fiks, në qoftë se ju është dhënë një projekt, dhe e pranoni, ne ju vendosim një tarifë të vogël projekti të krahasueshme me vlerën e ofertës së përzgjedhur, si tarifë fillestare. Në qoftë se ju më pas paguheni më tepër se shuma e ofertës fillestare, ne do                 aplikojmë tarifën e projektit për çdo pagesë të shtuar.

Për projektet me orë, tarifa aplikohet për çdo pagesë që                 ju bën punëdhënësi .

The fee for fixed price projects is 10% or €4.00 EUR, whichever is greater, and 10% for hourly projects.

Konkurset

Paraqitja e punimeve për një konkurs është falas. Tarifa e konkursit aplikohet kur ju fitoni çmimin e konkursit. Kjo tarifë merret kur lëshohet çmimi, që është mbasi ju keni fituar konkursin dhe ka përfunduar dorëzimi i materialeve të punës sipas kërkesave të postuesit të Konkursit.

The freelancer contest fee is 10% or €4.00 EUR, whichever is greater.

Shërbimet

If you are subsequently hired to perform that Service, a 20% fee of the total service price is charged. This is charged when the service is ordered by way of a deduction from the payment you receive.

Programi Freelancer i Zgjedhur

If you are in the Preferred Freelancer Program, you will be charged 15% project fee when you are awarded and accept a Recruiter project. This will not be charged upfront, like on regular projects, but rather when you receive the payment.

Rimbursohet si Kredit Bonus

Në disa raste, kthimi i taksave mund të bëhet si kredit bonus. Ky bonus mund të përdoret vetëm brenda sajtit, dhe nuk mund të tërhiqet apo transferohet. Bonusi do të përfundojë pas 90 ditësh nga data e marrjes.

0% Fees Promotion

Freelancer project commissions charged for freelancers who refer new employers that do not have an existing account on Freelancer.com and who join and create a new account, will be reduced from 10% to 0%, for all future projects performed by the referring freelancer for the referred employer.

Kjo është subjekt i kushteve në vijim:

 • Punëdhënësit e rinj duhet të referohen duke përdorur lidhjet promocionale në https://www.freelancer.com/no-commission.
 • For the avoidance of doubt, the reduced freelancer project commission of 0% applies only in relation to new work performed by the freelancer who has successfully applied for this promotion for the specific employer to whom the application relates. The new projects must commence after the employer creates a new account on Freelancer.com and be initiated using that new account.
 • Project commission fees for the freelancer only are lowered from 10% to 0% under this promotion. All other fees and charges remain unaffected including but not limited to employer commissions and transaction fees.
 • Ky promocion nuk është i vlefshëm për konkurset.
 • Freelancer rezervon të drejtën të shqyrtojë klasifikimet e punëdhënësve si punëdhënës të rinj për arsye të këtij promocioni, për të siguruar përdorim të ndershëm të tij. Punëdhënësit duhet të kenë punuar me, dhe paguar, profesionistin freelancer që aplikon për të përdorur këtë promocion, për shembull nga një platformë tjetër. Profesionistëve freelancer mund t'ju kërkohet të dërgojnë informacion të mëtejshëm të kësaj pune të mëparëshme si dhe të pagesës, përpara se të kenë të drejtën e uljes së komisionit. Për të fituar të drejtën për këtë promocion, punëdhënësit nuk duhet të kenë pasur ndonjë llogari aktive në Freelancer.com, nga e cila është kryer një pagesë gjatë 6 muajve të fundit para krijimit të llogarisë së re.
 • Tё gjithё elementet e tjerё tё Marrёveshjes sё pёrdoruesit vazhdojnё tё aplikohen - shihni https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Tё gjithё elementet e tjerё tё Marrёveshjes sё Pёrdoruesit vazhdojnё tё aplikohen - shihni https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer mund të kërkojë që të dyja palët të plotësojnë profilet e tyre dhe/ose të kalojnë kontrolle të identitetit përpara se të lëshohen pagesa.
 • Freelancer mund të kërkojë që informacionet për çdo projekt për të cilin aplikohet reduktimi komisioni janë të plotësohen me saktësi.
 • Ky promocion mund t'i hiqet përdoruesve të caktuar, nëse vërehen shumë tërheqje, mashtrime apo rikthime fondesh, nëse profesionist Freelancer mendon se ka rrezik që fondet të jenë subjekt i tërheqjeve ose rikthimeve, në raste kundërshtie ndërmjet punëdhënësit dhe profesionistit freelancer, apo çdo arsye tjetër.
 • Freelancer është i vetmi që rezervon të drejtën të mos lejojë përdorimin e këtij promocioni, lidhur me përdorimin e drejtë të këtij promocioni, dhe për të parandaluar ndonjë mashtrim të mundshëm.
 • Freelancer rezervon të drejtën të kërkojë dërdimin e informacionit të mëtejshëm nga çdo pale që aplikon për të përdorur këtë promocion, për hetimin e mashtrimit dhe për menaxhimin e rrezikut dhe qëllime të ngjashme.
 • Ne ruajmë të drejtën të anulojë ose te ndryshojë këtë promocion në çdo kohë.
 • Freelancer rezervon të drejtën të anulojë promocionin në çdo rajon nëse ai konsiderohet ose bëhet e jashtëligjshme t'i ofrohet promocioni ndonjë banori të atij rajoni.

Planet e Abonimit

Zgjidhni nga një gamë e gjërë planesh abonimi për të përcaktuar tarifat që paguani për shërbimin tonë. Ju mund të punoni në sajt edhe si punëdhënës edhe si profesionist freelance si anëtar me pagesë, ose të gëzoni përfitime të tjera si anëtar me pagesë duke u graduar në një plan me pagesë.

Abonimet do të ripërtërihen mbi bazë mujore ose vjetore që nga dita e abonimit tuaj, nëse nuk anulohet. Nëse fondet janë të pamjaftueshme ne do përpiqemi të rinovojmë abonimin tuaj për deri në 30 ditë, deri sa fondet vihen në dispozicion.

Ju mund ta anuloni abonimin tuaj në çdo kohë nga faqja e parametrave të përdoruesit, gjë që do ndalojë faturimin në fund të periudhës së abonimit tuaj pa kosto shtesë.

Shihni planet tona të anëtarësimit

Tarifa të tjera

Projekte

Tarifat e mëposhtme mund të aplikohen sipas rastit për shërbime shtesë. Përveçse nëse specifikohet ndryshe sipas përfitimeve të një paid membership plan:

Postimi i një projekti FALAS
Cilësuar €9.00 EUR
Urgjent €9.00 EUR
Privat €19.00 EUR
Me kohë të plotë €181.00 EUR
Rekrutues €19.00 EUR
Marrëveshje e Ruajtjes së Sekretit (MRS) €19.00 EUR
Marrëveshja e Transferimit IP €19.00 EUR
Vulosur €9.00 EUR
Prioritet €5.00 EUR
Zgjatni €9.00 EUR

Konkurset

Tarifat e mëposhtme mund të aplikohen sipas rastit për shërbime shtesë. Përveçse nëse specifikohet ndryshe sipas përfitimeve të një paid membership plan:

Postimi i një konkursi FALAS
Zgjedhja e fituesit të konkursit FALAS
Zgjedhja e fituesve shtesë FALAS
I garantuar FALAS
Cilësuar €30.00 EUR
Top Konkurs €30.00 EUR
Urgjent €35.00 EUR
Thekso €15.00 EUR
Vulosur €30.00 EUR
Privat €20.00 EUR
Marrëveshje e Ruajtjes së Sekretit (MRS) €20.00 EUR
Zgjatni Kostot:
3 days = 15% të çmimit të konkursit
5 days = 20% të çmimit të konkursit
7 days = 30% të çmimit të konkursit
14 days = 40% të çmimit të konkursit
21 days = 50% të çmimit të konkursit
Gjysma e kostos do të përdoret për të rritur çmimin e konkursit (rrumbullakosur në numrin më të afërt të plotë).

Tarifa e ofertimit

Ofertimi për projekte FALAS
Ofertë e sponsorizuar 0.75% of bid amount (minimum $5.00 USD, maximum $20.00 USD)
Thekso ofertën €1.00 EUR

Tarifat e Kandidaturës së Konkursit

Dërgo një kandidaturë FALAS
Kandidaturë e vulosur €0.50 EUR
Theksoni kandidaturën €0.50 EUR

Tarifa Adresari

Sponsorizim i drejtpërdrejtë Si është zgjedhur në momentin e sponsorizimit (minimumi €35.00 EUR)

Provime

Kryerja e një provimi Dependent on exam. As specified prior to purchase. Typically either free, €5.00 EUR, €10.00 EUR, or €15.00 EUR.

Tarifë transaksioni

Transaction fees incurred for using Credit Card, PayPal or Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Depozitë bankare lokale FALAS
Transfertë ndërkombëtare €15.00 EUR
*Australian users incur $0.30AUD + 0.99% for Credit/Debit card transactions.

Tarifa gjykimi

The arbitration fee for a milestone dispute is €5.00 EUR or 5%, whichever is greater.

Sistemi ynë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve është projektuar i tillë që t'ju lejojë të dyja palëve të zgjidhin problemet lidhur me pagesat milestone ndërmjet tyre pa arbitrim.

4 ditë pas ngritjes së një mosmarrëveshjeje (ose 7 ditë nëse mosmarrëveshja ngrihet nga profesionisti freelancer) secila palë mund të zgjedhë të çojë mosmarrëveshjen drejt arbitrazhit të paguar. Pala tjetër pastaj do të ketë 4 ditë të tjera për të pranuar të paguajë këtë tarifë dhe të dy palët të paraqesin çdo provë përfundimtare. Nëse pala tjetër nuk arrin të paguajë në kohë, do të humbasë kundërshtinë.

Tarifa e gjykimit do t'i rimbursohet fituesit të kundërshtisë.

Tarifa për tërheqjet

Tarifat mund të aplikohen sipas rastit në varësi të metodës së tërheqjes. Pala e tretë që ofron metodën e tërheqjes mund të aplikojë tarifa shtesë.

Tërheqje e shpejtë FALAS
PayPal FALAS
Skrill (Moneybookers) FALAS
Kartë debiti Payoneer FALAS
Transfertë ndërkombëtare €25.00 EUR

Ne vendosim një minimum tërheqjeje, pas tarifimeve, prej 30$.

Tarifa pёr mirёmbajtjen

User Accounts that have not logged in for six months will incur a maintenance fee of up to €10.00 EUR per month until either the account is terminated or reactivated for storage, bandwidth, support and management costs of providing hosting of the user's profile, portfolio storage, listing in directories, provision of the HireMe service, file storage and message storage. These fees will be refunded upon request by users on subsequent reactivation.

Tatimet

Australian residents are subject to GST of 10%. Other government taxes may apply, depending on your region.

Marrëveshja e përdoruesit

The fees and charges summarised on this page are governed by the terms of the Freelancer User Agreement and related site policies. The User Agreement includes other important terms and should be read in full. In particular section 23 of the User Agreement specifies the consequences of termination for violations of the User Agreement. Those consequences can include fines for damages that Freelancer will sustain as a result of actions that breach the User Agreement.