Qendra e Investitorëve

Informacioni i Aksionerit

Freelancer Limited

Freelancer tregu është i madh në botë i punës freelance dhe me konkurim për nga numri i përdoruesve dhe projekteve. Freelancer u themelua në vitin 2009 dhe është i regjistruar në Bursën Australiane të Letrave me Vlerë (ASX: FLN).

Çmimi i Aksionit

Our current share price can be found on the ASX website.

Njoftimet e Kompanisë

For a full list of recent company announcements please visit the ASX.

Investitor Nga Australia

Për të investuar në Freelancer ju lutemi kontaktoni me agjentin tuaj të zakonshëm të bursës. Në uebsajtin e ASX gjenden një listë e plotë me agjentët Australianë të bursës dhe informacione të tjera në lidhje me blerjen ose shitjen e aksioneve në ASX.

Investitor Nga Jashtë Australisë

Aksionet e Freelancer përgjithësisht mund të blihen vetëm nëpërmjet një ndërmjetësi ASX të regjistruar. Megjithatë, në qoftë se ju doni të investoni, mund të kontaktoni ndërmjetësit tuaj lokale për të parë nëse ata bashkëpunojnë me një ndërmjetës ASX të regjistruar.

Në të kundërt, Interactive Brokers është një ndërmjetës online që ndihmon banorë nga shumë vende për të investuar në aksionet e tregëtuara në ASX.

Manaxhimi i Aksioneve Tuaja

Identifikohuni në regjistrin e aksioneve të Dhomës së Bordit për të marrë informacion në lidhje me aksionet tuaja në Freelancer. Dhoma e bordit mund të kontaktohet me e-postë në enquiries@boardroomlimited.com.au. Gjithashtu ju mund të kontaktoni me telefon në numrin 1300 737 760 (brenda Australisë) ose +61 2 9290 9600 për selinë Australiane.

Qeverisja e Korporatës

Akti i Themelimit
Rregullorja
Dokumente të Tjera

Pyetjet e Shpeshta (FAQ) për Aksionerët

Si mund të investoj?

Mund të blini aksione Freelancer nëpërmjet një agjenti që kryen veprime me Bursën Australiane (ASX). Kodi i Freelancer është ASX:FLN. Duhet të kërkoni ndihmë nga një profesionist shërbimesh financiare përpara se të investoni.

Si të gjej një agjent burse?

Në uebsajtin e ASX gjenden një listë e plotë me agjentët Australianë të bursës dhe informacione të tjera në lidhje me blerjen ose shitjen e aksioneve në ASX. Aksionet e Freelancer mund të blihen vetëm nëpërmjet një agjenti burse të regjistruar në ASX, kështu nëse nuk jeni banor i Australisë mund t'ju duhet të kërkoni mënyra alternative investimi. Interactive Brokers është një agjent online që merr regjistrime nga banorë të shumë vendeve të botës dhe që mbështet aksionet që shiten në ASX. Gjithashtu ju mund të kontaktoni agjentin tuaj lokal të bursës, për të parë nëse kanë lidhje me ndonjë agjent të regjistruar në ASX.

A kanë përfitime ekstra përdoruesit e Freelancer.com që janë dhe aksionerë të sajtit?

Po, Freelancer ka krijuar një program special si Programi Fondacioni i Aksionerëve Freelancer, që shpërblen përdoruesit që kanë një numër minimal aksionesh, duke u mundësuar atyre përfitime e privilegje. Për më shumë informacion, lutemi të vizitoni faqen e Programit të Fondacionit të Aksionerëve Freelancer.

Ku mund t'i gjej njoftimet e kompanisë?

Njoftimet e reja dhe të vjetra të kompanisë gjenden në uebsajtin e ASX dhe në seksionin 'Njoftimet e Kompanisë', në uebsajtin e Freelancer.

Kur do të publikojë Freelancer njoftime, që mund të kenë ndikim mbi aksionet e mia?

Freeancer do të këshillojë aksionerët për datat e publikimit të njoftimeve të rëndësishme te seksionin 'Informacion për Aksionerët' në uebsajt.

Ku ta gjej historikun e çmimeve të aksioneve?

Çmimet tona aktuale dhe të mëparshme të aksioneve gjenden në uebsajtin e ASX. Për të interpretuar informacionin për çmimin e aksioneve këshillohet që investitorët ose palët e interesuara të kërkojnë këshillim profesional.

Si ta kontrolloj pozicionin e askioneve të mia FLN?

Ju mund të merrni informacione aktuale në lidhje me aksionet tuaja në Freelancer përmes sajtit të regjistrit të aksioneve të Dhomës së Bordit.

Si ta përditësoj informacionin e aksionerit?

Identifikohuni në sajtin e regjistrit të aksioneve të Dhomës së Bordit për të marrë informacion në lidhje me aksionet tuaja në Freelancer dhe për të përditësuar të dhënat tuaja.

Si mund të gjej të dhëna kontakti për regjistrin e aksioneve të Freelancer?

Të gjitha pyetjet në lidhje me aksionet tuaja duhet t'i dërgohen Dhomës së Bordit. Dhoma e bordit mund të kontaktohet me e-postë në enquiries@boardroomlimited.com.au. Gjithashtu mund të kontaktoni me telefon në numrin 1300 737 760 (brenda Australisë) ose +61 2 9290 9600 për zyrën Australiane.

Raporte & Prezantime

Programi Fondacioni i Aksionerëve Freelancer

Programi i Fondacionit të Aksionerëve Freelancer u ofron aksionerëve të Freelancer Limited (ASX:FLN), disa përfitime që përfshijnë tarifa të reduktuara në një mori shërbimesh në Freelancer.

Fondacioni Freelancer

Vështrim i shpejtë mbi Përfitimet

Rimbursime Tarifash në Freelancer.com

Llogarisë suaj në Freelancer.com do t'i kreditohet një rimbursim prej 5% mbi komisionet e projekteve dhe konkurseve, llogaritur në bazë mujore, për çdo muaj të plotë kalendarik që ju keni të drejtën e përdorimit të programit.

Ulje e Tarifës së Listimit te OSW në WarriorForum

Një rimbursim ose ulje prej 5% mbi tarifat e listimit në Ofertat Speciale Warrior (WSO) për çdo muaj të plotë kalendarik që ju keni të drejtën e përdorimit të programit.

Shërbim Prioritar i Klientit

Përfitoni shërbim prioritar të klientit nga ekipi ynë shumëgjuhësh që është në dispozicion 24x7x365.

Stema e Fondacionit të Aksionerëve Freelancer

Në profilet tuaja Freelancer.com dhe WarriorForum do të shfaqet një stemë unike, që do të tregojë se jeni aksioner i kompanisë.

Merrni Përfitimet Tuaja

Këto përfitime janë në dispozicion të individëve me një minimum prej 500 aksionesh të zakonshme Freelancer Limited të paguara plotësisht. Thjesht klikoni butonin më poshtë dhe plotësoni formularin e aplikimit që të filloni të përdorni përfitmet tuaja.

Kushtet e Përdorimit

Për të fituar të drejtën e pёrfitimit tё Programit të Fondacionit të Aksionerëve Freelancer, duhet të përmbushni si vijon:

  • Aksioneri duhet të jetë një përdorues i regjistruar dhe i verifikuar në Freelancer.com ose në uebsajtin e Warrior Forum (Përdorues Freelancer). Llogaritë pezulluara nuk do të pranohen. Përdoruesëve Freelancer të cilët shkelin Kushtet e Përdorimit në ndonjërin prej uebsajteve (siç përcaktohet te Marrëveshja e Përdoruesit) mund t'ju pezullohet apo mbyllet Programi i abonimit, sipas gjykimit të Freelancer Limited.
  • Aksioneri duhet të jetë person(a) fizik dhe:
    • të zotërojë 500 aksione të zakonshme Freelancer Limited të paguara plotësisht; ose
    • të jetë i emëruari i një kompanie, trusti ose organi të inkorporuar që zotëron 500 aksione të zakonshme Freelancer Limited të paguara plotësisht. Një kompani, trust ose organ i inkorporuar mund të emërojë një person fizik për të marrë përfitimet e plota të paketës duke përdorur formularin e Këshillave për Emërimin e të Zgjedhurve (pdf), një kopje e skanuar e të cilit duhet të jetë e bashkëlidhur me formularin e aplikimit online. Duhet plotësuar edhe një formular i veçantë emërimi, ku më shumë se një person është i regjistruar në një pronë të përbashkët.
  • Aksioneri duhet të ketë në pronësi 500 aksione të zakonshme, të paguara plotësisht, të Freelancer Limited, gjatë një muaji të plotë kalendarik që të gëzojë përfitimet për atë muaj kalendarik. Rimbursimet e tarifave nuk do të paguhen për asnjë muaj dhe uljet për to nuk do të jenë të disponueshme nëse pronësia e aksionerit bie nën 500 aksione të zakonshme, të paguara, të Freelancer Limited.
  • Rimbursimet paguhen mbi projektet dhe komisionet e konkurseve (jo përditësimet), dhe vetëm për tarifat e paguara. Nuk do të përftohen rimbursime për tarifat e papaguara.
  • Freelancer Limited mund të ndryshojë përfitimet, kushtet e përdorimit të Programit të Fondacionit të Aksionerëve Freelancer në çdo kohë, përfshirë përditësimin e kësaj faqeje.