Qendra e investitorit

Të dhënat e aksionerit

Freelancer Limited

Freelancer është tregu më i madh në botë i punonjësve të pavarur dhe atyre me konkurrim nga numri i përdoruesve dhe projekteve. Freelancer u themelua në 2009 dhe është renditur në Bursën australiane te letrave me vlerë (ASX: FLN) dhe tregjet OTCQX më të mira në Shtetet e Bashkuara (OTCQX: FLNCF).

Çmimi i aksionit

Çmimin aktual të aksioneve tona mund ta gjeni këtu:

Njoftimet e kompanisë

Për një listë të plotë të njoftimeve të kompanisë, vizito:

Investim nga Shtetet e Bashkuara

Brokerat pasardhës këmbejnë aksione OTC. Simboli i aksioneve të Freelancer është FLNCF.

Investim nga Australia

Simboli i aksioneve të Freelancer është FLN.

Një listë e plotë agjentesh bursash Australian dhe informacione të tjera rreth blerjeve dhe shitjeve të aksioneve në ASX mund të gjendet këtu:

https://www2.asx.com.au/investors/start-investing/find-a-broker-adviser/full-service-and-online-brokers

Investim nga shtetet e tjera

Brokerat pasardhës këmbejnë aksione OTC. Simboli i aksioneve të Freelancer është FLNCF.

United Kingdom
Canada
India
Philippines
Bangladesh
Pakistan
Indonesia
Brazil
Egypt
Mexico
Russia
Vietnam
Germany
Spain
Italy
France
Malaysia
Saudi Arabia
Menaxhimi i aksioneve të tua

Identifikohu te faqja e regjistrimit të aksioneve "Boardroom" për të parë informacione për aksionet e tua të Freelancer. Boardroom mund të kontaktohet me anë të emailit enquiries@boardroomlimited.com.au. Mund të kontaktohen nëpërmjet telefonit në numrin 1300 737 760 (brenda Australisë) ose +61 2 9290 9600 për zyrën australiane.

FAQ (Pyetjet e shpeshta) Aksionerët

Si mund të investoj?

Mund të blesh aksione të Freelancer nëpërmjet një agjenti bursash që kryen veprime me bursën austaliane të letrave me vlerë (ASX). Kodi i Freelancer është ASX:FLN. Duhet të kërkosh këshilla nga një ekspert i shërbimeve financiare përpara se të investosh.

Si të gjej një agjent burse?

Një listë e plotë e agjentëve australianë të bursës dhe informacione të tjera mbi shitblerjen e aksioneve do t'i gjeni në faqen e internetit ASX. Aksionet e Freelancer mund të blihen vetëm nëpërmjet një agjenti burse të regjistruar në ASX, ndaj nëse nuk jeni banor i Australisë mund t'ju duhet të kërkoni mënyra alternative investimi. Interactive Brokers është një agjent online që merr regjistrime nga banorë të shumë vendeve të botës dhe që mbështet veprimet me aksionet e tregëtuara në ASK. Gjithashtu, ju mund të kontaktoni agjentin tuaj lokal, për të parë nëse kanë lidhje me ndonjë agjent të regjistruar në ASX.

A kanë përfitime ekstra përdoruesit e Freelancer.com që janë dhe aksionerë të faqes?

Po, Freelancer ka krijuar një program special si Programi i fondacionit të aksionerëve të Freelancer, që shpërblen me përfitime dhe privilegje të veçanta përdoruesit që kanë një numër minimal aksionesh. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen e Programit të fondacionit të aksionerëve të Freelancer.

Ku mund t'i gjej njoftimet e kompanisë?

Njoftimet e reja dhe historiku i njoftimeve të kompanisë gjenden në uebsajtin e ASX dhe në faqen 'Njoftimet e Kompanisë', në sajtin e Freelancer.

Kur do të publikojë kompania Freelancer njoftime, që kanë ndikim mbi aksionet e mia?

Freelancer do të këshillojë aksionerët për datat e publikimit të njoftimeve të rëndësishme në seksionin "Të Dhënat e aksionerit" në faqen e internetit.

Ku ta gjej historikun e çmimeve të aksioneve?

Çmimet tona aktuale dhe historike mund të gjenden në uebsajtin e ASX. Për të interpretuar informacionin për çmimin e aksioneve është e rekomandueshme që investitorët ose palët e interesuara të kërkojnë këshillim profesional.

Si ta kontrolloj pozicionin e askioneve të mia FLN?

Ju mund të shikoni informacionet alktuale në lidhje me aksionet tuaja të Freelancer përmes faqes së regjistrit Boardroom (Dhoma e bordit) të aksioneve.

Si t'i përditësoj të dhënat e aksionerit?

Hyr në faqen e regjistrit Boardroom (Dhoma e bordit) të aksioneve për të parë informacione në lidhje me aksionet e tua të Freelancer dhe për të përditësuar të dhënat e tua.

Si mund t'i gjej kontaktet për regjistrin e aksioneve të Freelancer?

Të gjitha pyetjet në lidhje me aksionet tuaja duhet t'i dërgohen Dhomës së Bordit (Boardroom). Dhoma e bordit mund të kontaktohet me email në enquiries@boardroomlimited.com.au. Gjithashtu ju mund të kontaktoni me telefon në numrin 1300 737 760 (brenda Australisë) ose +61 2 9290 9600 për zyrën australiane.

Raporte & Prezantime

Programi i fondacionit të aksionerëve të Freelancer

Programi i fondacionit të aksionerëve Freelancer u ofron aksionerëve në Freelancer Limited (ASX:FLN), përfitime të caktuara përfshirë uljen e tarifave për një mori shërbimesh në Freelancer.

Fondacionit Freelancer

Vështrim i shpejtë mbi përfitimet

Rimbursime tarifash në Freelancer.com

Llogarisë tënde në Freelancer.com do t'i kreditohet një rimbursim prej 5% mbi komisionet e projekteve dhe konkurseve, llogaritur në bazë mujore, për çdo muaj të plotë kalendarik që ke të drejtën e përdorimit të programit.

Ulje e tarifës së listimit të WSO në WarriorForum

Një rimbursim ose ulje prej 50% mbi tarifat e listimit në Ofertat Speciale Warrior (WSO) për çdo muaj të plotë kalendarik që ke të drejtën e përdorimit të programit.

Mbështetja e klientit prioritar

Përfitoni asistencë prioritare ndaj klientit nga ekipi ynë shumëgjuhësh që eshte në dispozicion 24x7x365.

Distinktivi i fondacionit të aksionerëve të Freelancer

Një distinktiv do të shfaqet në profilet e Freelancer.com dhe WarriorForum, që tregon se je aksioner i kompanisë.

Akseso përfitimet

Këto përfitime janë në dispozicion të individëve me një minimum prej 500 aksionesh të zakonshme në Freelancer Limited të paguara plotësisht. Klikoni butonin më poshtë dhe plotësoni formularin e aplikimit që të filloni të përdorni përfitmet.

Kushtet e përgjithshme

Për të fituar të drejtën e përfitimit tё Programit të fondacionit të aksionerëve të Freelancer, duhet të plotësosh si vijon:

 • Aksioneri duhet të jetë një përdorues i regjistruar dhe i verifikuar në Freelancer.com ose në uebsajtin e Warrior Forum (Përdorues i Freelancer). Llogaritë e pezulluara nuk do të pranohen. Përdoruesit e Freelancer që shkelin Kushtet e përdorimit në ndonjërën prej faqeve të internetit (siç përcaktohet te Marrëveshja e përdoruesit) mund t'i pezullohet apo t'i mbyllet Programi i abonimit, sipas gjykimit të Freelancer Limited.
 • Aksioneri duhet të jetë person(a) fizik dhe:
  • të zotërojë 500 aksione të zakonshme Freelancer Limited të paguara plotësisht; ose
  • të jetë i emëruari i një kompanie, trusti ose organi të inkorporuar që zotëron 500 aksione të zakonshme Freelancer Limited të paguara plotësisht. Një kompani, trust ose organ i inkorporuar mund të emërojë një person fizik për të marrë përfitimet e plota të paketës duke përdorur formularin e Këshillave për emërimin e të zgjedhurve (pdf), një kopje e skanuar e të cilit duhet të jetë e bashkëlidhur me formularin e aplikimit online. Duhet plotësuar edhe një formular i veçantë emërimi ku më shumë se një person është i regjistruar në një pronë të përbashkët.
   • Aksioneri duhet të ketë në pronësi 500 aksione të zakonshme, të paguara plotësisht, në Freelancer Limited, gjatë një muaji të plotë kalendarik, për të fituar të drejtën e pёrfitimit për atë muaj kalendarik. Rimbursimet e tarifave nuk do të paguhen për asnjë muaj dhe uljet për to nuk do të jenë të disponueshme nëse pronësia e aksionerit bie nën 500 aksione të zakonshme, të paguara, në Freelancer Limited.
   • Rimbursimet paguhen mbi komisionet e projekteve dhe konkurseve (jo rritjet e nivelit), dhe vetëm për tarifat që janë paguar. Tarifat e pa paguara nuk do të kenë rimbursim.
   • Freelancer Limited mund të ndryshojë përfitimet, kushtet e përdorimit të Programit të fondacionit të aksionerëve të Freelancer në çdo kohë, përfshirë përditësimin e kësaj faqeje.