Apache CXF is an open source framework that aids developers to create and found services that utilise frontend-programming APIS. The services employed by the CXF framework can communicate a selection of protocols including RESTful HTTP, XML/HTTP, SOAP or COBRA. The CXF services also operate over several transports like JBI, HTTP and JMS.

Punësoni cxf Developers

Filtër

Kërkimet e mia të fundit
Filtro sipas:
Buxheti
deri në
deri në
deri në
Lloji
Aftёsitё
Gjuhët
    Shteti i Punës
    0 punët e gjetura, me çmimin EUR