Ekonomik Punë dhe Konkurse

Hire an economist to model and forecast out your business advantages.
Regjistrohuni dhe filloni të fitoni
Regjistrohuni që të filloni të fitoni Jeni an economist?  Mund të fitoni para duke punuar në këto punë!

Kërkoni Punë në Freelancer

Projekt/Konkurs Përshkrimi Oferta/Propozime Aftësi Filloi Përfundon Çmimi (EUR)
finance expert needed finance domain expert needed bulk work domain knowledge essential 27 Kontabilitet, Financë, Intuit QuickBooks, Listëpagesë pagash , Ekonomik Jun 18, 2018 Jun 18, 20183d 23o €18
stock market help Looking educated stock analyst to teach me how to apply macro economics to stock securities when finding a setup technically and a good source to get the information from the Australian, US and European markets. 10 Kërkime Financiare, Metatrader, Financë, Analizë Biznesi, Ekonomik Jun 17, 2018 Jun 17, 20183d €26
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »