Excel Macros Punë dhe Konkurse

Përdorni konkurimin punën e biznesit tuaj në Freelancer. Ne ju mundësojmë lidhjen me mbi 28.8 milionë profesionistë të aftë freelancer nga e gjithë bota.

Profesionistët tanë freelancer kanë një numër të pafundëm aftësish. Këto përfshijnë: projektim logosh, projektim grafik, projektim uebsajtesh, mbështetje teknike, kërkim tregu, përgatitje e projektim, përkthim, dhe regjistrim të dhënash (mes shumë të tjerash)

Ju mund të punësoni një profesionist freelancer për vetëm US$30 - kur projekti mesatar është kryer për US$200. Nuk ka rëndësi se çfarë tregu doni të arrini, do të gjeni profesionistë Freelancer nga të gjitha anët e botës, të gatshëm për të punuar me ju për të çuar biznesin tuaj përtej kufijve të zakonshëm.

Për të filluar, Postoni një Projekt tani ose Punësoni prefesionistët më të Mirë Freelancer.

Regjistrohuni dhe filloni të fitoni
Regjistrohuni që të filloni të fitoni Jeni an Excel Macro Developer?  Mund të fitoni para duke punuar në këto punë!

Kërkoni Punë në Freelancer

Projekt/Konkurs Përshkrimi Oferta/Propozime Aftësi Filloi Përfundon Çmimi (EUR)
Do some data entry I need you to fill in a spreadsheet with data. 26 Powerpoint, Përpunim teksti, Excel Macros Jun 18, 2018 Sot6d 20o €20
Excel Macro expert needed -- Urgent .._. I need a Excel Macros expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 18 Visual Basic, Excel VBA, Excel Macros Jun 18, 2018 Sot6d 19o €15
I need to build a financial model for an equipment pooling business [identifikohuni për të parë adresën URL] [identifikohuni për të parë adresën URL] Sites above provide an overview of what equipment pooling is all about. I want to build a financial model that covers most of the variables associated with an equipment pool. 28 Excel, Kërkime Financiare, Financë, Analizë financiare, Excel Macros Jun 17, 2018 Sot6d 1o €209
Finanace and accounting expert_. I need a Finanace and accounting expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 52 Visual Basic, Kontabilitet, Financë, Excel Macros Jun 16, 2018 Jun 16, 20184d 23o €20
Finanace and vba expert_.... - 16/06/2018 03:11 EDT I need a Finanace and vba expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 11 Visual Basic, Kontabilitet, Financë, Excel Macros Jun 16, 2018 Jun 16, 20184d 17o €18
Finanace and vba expert_.. I need a Finanace and vba expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 11 Visual Basic, Kontabilitet, Financë, Excel Macros Jun 16, 2018 Jun 16, 20184d 16o €18
Finanace and vba expert_. I need a Finanace and vba expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 10 Visual Basic, Kontabilitet, Financë, Excel Macros Jun 16, 2018 Jun 16, 20184d 16o €19
VBA and excel expert required_... I need a VBA expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 13 Visual Basic, Excel Macros Jun 16, 2018 Jun 16, 20184d 15o €26
VBA and excel expert required_.. I need a VBA expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 12 Visual Basic, Excel Macros Jun 16, 2018 Jun 16, 20184d 15o €24
commecial lease analytics '1) Using the information on the Assumptions tab, create Monthly tenant cash flows for the 4 tenants (3 Office tenants, 1 Retail Tenant). You can do this either on one tab or multiple. 9 Visual Basic, Excel VBA, Excel Macros Jun 15, 2018 Jun 15, 20184d 10o €28
SmartSheet Consultants We are a management consulting company looking for a number of SmartSheet experts. You must be based in North America. Have a secure working environment and be available for contract work. We need extensive knowledge of smartsheets and how to implement in various verticals. Please reply with a summary of your experience and an overview of the projects you have implemented in SmartSheets. 3 Analitikë, Excel VBA, Excel Macros Jun 14, 2018 Jun 14, 20183d 3o €1205
need a excel expert to do a cost project Need a cost project on Servers to be done 42 Excel, Analizë Biznesi, Inteligjencë Biznesi, Excel VBA, Excel Macros Jun 13, 2018 Jun 13, 20182d 13o €5
need a expert who can do cost benefit analysis in excel need an expert who can do cost benefit analysis in excel Group 1 consists of 800 mission critical servers. Five hundred of these servers (call them Group 1A) consume 3000W of power each at full load and the other three hundred (call them Group 1B) consume 3500W of power each at full load. The Group 1A servers average load is 20% and the Group 1B servers average load is 35% – Group 2 consists... 16 Excel, Analizë Biznesi, Excel VBA, Excel Macros Jun 13, 2018 Jun 13, 20182d 1o €3
VBA, Macro, Excel Expert I get a lot of projects where I need to create complex user forms attached to databases in excel. I also have various types of VBA projects that I need done or excel projects. I need someone that has availability, speaks good English, and is a pro. 59 Excel, Excel VBA, Excel Macros Jun 13, 2018 Jun 13, 20182d €16
Finanace and excel expert_ I need a Finanace and excel expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 13 Visual Basic, Kontabilitet, Financë, Excel Macros Jun 13, 2018 Jun 13, 20181d 23o €13
Excel VBA expert needed Hello everyone, I am looking for a freelancer who is proficient in Excel VBA. This is the requirements I need. 1.) Must be in excel or as an add-in 2.) Customer must log in to use the excel file 3.) When customer logs in the information goes to a very hidden sheet. 4.) On that very same sheet, I will have a website with tables, need to filter the results of the website table based on the login inf... 17 Visual Basic, Excel, Visual Basic për Aplikacione, Excel VBA, Excel Macros Jun 13, 2018 Jun 13, 20181d 20o €64
Excel expert needed to re-write exsiting excel calculator We are a Sydney based LED Lighting company that needs our quoting calculator re-written/updated. It uses government provided formulas to provide a rebate to customers that wish to utlise the lighting schemes here in NSW and Victoria. 34 Excel, Excel VBA, Excel Macros Jun 13, 2018 Jun 13, 20181d 14o €1213
Recover / Remove my ms excel file password I have an ms excel file, i use password for protection/ security but unfortunately i forget my password so that i can not open this file, but i need to open it . so i need some one who can help me by removing, recovering or opening this file, please bid if you know it, 30 PHP, Excel, Gërmime, Kodim, Excel Macros Jun 12, 2018 Jun 12, 201818o 3m €8
Showing 1 to 18 of 18 entries
« 1 »