GIMP is acronym for GNU Image Manipulation Program, a free, customizable image editor available to many platforms. The program provides tools to manipulate photos, create original artworks, and build user interface mockups. GIMP can also be integrated with other programming languages for further customization. It is highly used by graphic designers, illustrators, and photographers, among others. However, anyone can learn using GIMP to suit his/her personal or business needs.

Punësoni GIMP Developers

Filtër

Kërkimet e mia të fundit
Filtro sipas:
Buxheti
deri në
deri në
deri në
Lloji
Aftёsitё
Gjuhët
    Shteti i Punës
    0 punët e gjetura, me çmimin EUR

    Artikujt Më Të Mirë të Komunitetit për GIMP