GTK+ is an extremely usable, feauture-orientated toolkit that is utilised for creating graphical user interfaces (GUIs) with cross platform compatibility and a simple API.

Punësoni GTK+ Developers

Filtër

Kërkimet e mia të fundit
Filtro sipas:
Buxheti
deri në
deri në
deri në
Lloji
Aftёsitё
Gjuhët
    Shteti i Punës
    0 punët e gjetura, me çmimin EUR