jqGrid was created to effectively manoeuvre tabular data on the web. It is an Ajax-enabled JavaScript control that utilises Ajax callbacks to allow its integration with server-side technology.

Punësoni jqGrid Developers

Filtër

Kërkimet e mia të fundit
Filtro sipas:
Buxheti
deri në
deri në
deri në
Lloji
Aftёsitё
Gjuhët
    Shteti i Punës
    0 punët e gjetura, me çmimin EUR