phpMyAdmin Punë dhe Konkurse

Përdorni konkurimin punën e biznesit tuaj në Freelancer. Ne ju mundësojmë lidhjen me mbi 28.9 milionë profesionistë të aftë freelancer nga e gjithë bota.

Profesionistët tanë freelancer kanë një numër të pafundëm aftësish. Këto përfshijnë: projektim logosh, projektim grafik, projektim uebsajtesh, mbështetje teknike, kërkim tregu, përgatitje e projektim, përkthim, dhe regjistrim të dhënash (mes shumë të tjerash)

Ju mund të punësoni një profesionist freelancer për vetëm US$30 - kur projekti mesatar është kryer për US$200. Nuk ka rëndësi se çfarë tregu doni të arrini, do të gjeni profesionistë Freelancer nga të gjitha anët e botës, të gatshëm për të punuar me ju për të çuar biznesin tuaj përtej kufijve të zakonshëm.

Për të filluar, Postoni një Projekt tani ose Punësoni prefesionistët më të Mirë Freelancer.

Regjistrohuni dhe filloni të fitoni
Regjistrohuni që të filloni të fitoni Jeni a phpMyAdmin Developer?  Mund të fitoni para duke punuar në këto punë!

Kërkoni Punë në Freelancer

Projekt/Konkurs Përshkrimi Oferta/Propozime Aftësi Filloi Përfundon Çmimi (EUR)
modify an online banking script in php ( contact if you can start now and end in few hours) only contact me if you will start now and if you can modify a php process file. i need my banking script modified. the function is few 1. create code or use existing code in database [identifikohuni për të parë adresën URL] in database ( some codes are already in database) [identifikohuni për të parë adresën URL] in admin section ( to authenticate user duri... 14 PHP, Javascript, MySQL, HTML, phpMyAdmin Jun 22, 2018 Jun 22, 20185d 7o €4
PHP Developer & Programmer required for Php Vibe Video website We have a video sharing website with the script from Php Vibe. The site is not loading properly the problem we've noticed is that one of your js files (some ad file) is loading 8mb of data in the browser causing the website to load very poorly. We want you to fix this, secure the site and upload a video to test and make sure everything is loading properly. 9 PHP, Javascript, Projektim Uebsajtesh, MySQL, phpMyAdmin Jun 22, 2018 Jun 22, 20184d 22o €27
Developer knowledgeable PHP, Excel VBA, PHP Excel, and phpmyadmin I am looking for a developer that will help to create me scrips that will import and filter from phpmyadmin to excel based on values in excel cell A1 and B1. Must be knowledgable in PHP, Excel, VBA, and Phpmyadmin. Bid and let's discuss further. 17 PHP, Excel, MySQL, phpMyAdmin, Excel VBA Jun 22, 2018 Jun 22, 20184d 15o €35
|Setup Dreamweawer CS6 I need help to setup Dreamweawer version CS6 and establish connectin with godaddy hosting Server phpMySQL Database. You Have to have good epirience with seting up Database connection with Dreamweawer. I have AndyDesc app on my PC or you can use TeamViewer to setup Dreamweawer on my PC. Only serious offers/ proposals please. You have to teach me and show me step by step how to do this connections a... 7 PHP, Javascript, MySQL, Web Hosting, phpMyAdmin Jun 21, 2018 Jun 21, 20184d 7o €15
PIWIGO PROJECT Need a "Piwigo Expert" PHP coder. If you don´t know PIWIGO, please dont bid. If you are Piwigo expert, please bid !!! 11 PHP, AJAX, MySQL, HTML, phpMyAdmin Jun 21, 2018 Jun 21, 20183d 17o €130
Export and filter data from phpmyadmin to excel using PHP I have mysql database through phpmyadmin that I want to filter based on value is in Cell A1. Must have knowledge in excel, php, mysql database. 14 PHP, MySQL, HTML, Programim Bazash të Dhënash, phpMyAdmin Jun 20, 2018 Jun 20, 20183d 9o €16
Looking for help to setup and configur Dreamviewer CS6 I am looking for some one that can help me to configure my Dreamviewer ver. CS6 via TeamViwer you have to have good expiriance with Dremviewer, I need to setup FTP connections with hosting Server and database. 13 PHP, Web Hosting, phpMyAdmin Jun 19, 2018 Jun 19, 20182d 10o €20
Showing 1 to 7 of 7 entries
« 1 »