Provo një anëtarësim të Freelancer

E projektuar për të maksimizuar suksesin dhe fitimet e tua si punonjës i pavarur! Kurse deri në 20% për planet vjetore. Ndrysho planin në çdo kohë, sipas kushteve shih Pyetjet e shpeshta (FAQ).

Plan mujor
Plan Vjetor
Çmimet shfaqen nё EUR.
*Përfitimet kërkojnë plan anëtarësimi dhe kushte të tjera për t'u përzgjedhur.

Pyetjet e shpeshta

Përse më nevojitet përmirësimi?

Ke më shumë mundësi fitimi dhe kursime më të mëdha si anëtar Bazë, Plus,Profesional ose Premier. Oferto për më shumë projekte, shto më shumë aftësi, kurse mbi listimin e projekteve e përmirësimet përkatëse dhe shkyç shpërblime speciale!

Mund ta ndryshoj planin?

Sigurisht! Përmirëso anëtarësimin në çdo kohë për të marrë përfitime shtesë menjëherë. Njëkohësisht, mund të ulësh nivelin e anëtarësimit dhe të vazhdosh të marrësh përfitimet e anëtarësimit aktual deri sa ai të skadojë, përpara se të kalosh në një anëtarësim më të ulët.

Çfarë është Programi i punonjësit të pavarur të preferuar?

Përfito akses ekskluziv te projektet më të mira me Programin e punonjësit të pavarur të preferuar. Lexo më shumë

Mund ta anuloj abonimin?

Po, mund ta anulosh anëtarësimin në çdo kohë pa asnjë tarifë shtesë.

Të duhet më shumë ndihmë?

Mund t'i referohesh artikullit Abonimet në Freelancer.com për më shumë informacion.