Freelancer Mobile

Krijoni projekte të reja, gjeni profesionistë freelancer, dhe bashkëpunoni me kontaktet tuaja edhe kur jeni në lëvizje me aplikacionin zyrtar Freelancer për iOS dhe Android.

Aplik. Freelancer për Celular në përdorim në pajisjet Android dhe iOS

Freelancer, fitoni më shumë punë.

Zbuloni projekte të reja dhe dërgoni oferta edhe kur jeni në lëvizje duke përdorur aplikacionet Freelancer.

 • Eksploroni

  Shfletoni qindra projekte që përputhen me aftësitë tuaja.
 • Oferta

  Përgatisni propozime dhe dërgoni oferta edhe kur jeni në lëvizje.
 • Fitoni punë

  Komunikoni me klientët tuaj dhe pranoni oferta kudo që të jeni.
Aplik. Freelancer Android - lista e projekteve

Punëdhënës, kryeni punë më shpejt.

Gjeni profesionistë freelancer dhe filloni projektet tuaja në telefonin tuaj celular.

 • Postoni projekte

  Postoni projektin tuaj drejt e nga celulari.
 • Gjeni freelancer

  Shqyrtoni ofertat dhe zgjidhni fituesit e punëve, edhe kur jeni në lëvizje.
 • Administroni projektin tuaj

  Komunikoni me profesionistët freelancer dhe përditësohuni kudo që të jeni.
Aplik. Freelancer Android - zgjidhni ofertën