Na e lini neve administrimin.
Punësoni një Administrator Projekti sot.

E gjetët profesionistin e duhur freelancer, por jeni shumë i zënë për ta ndjekur?
Na e lini neve shpërndarjen.

Vihuni në kontakt sot
Ilustrim i Administratorit të Projektit
Ikona e Fuqisë Punëtore Globale

Paguani Me Orë

Shërbimi do të faturohet në bazë javore të Hënën 9 am PST për numrin e orëve që Administratori i Projektit ka punuar në projekt gjatë javës së mëparshme.

Likuiditet i Pakrahasueshëm

Faturuar në Javë

Shtojini projektit një Administrator Projekti për vetëm €8 në orë. Ne do t'ju faturojmë për orët e shpenzuara aktualisht duke punuar në projekt, dhe do ta bëjmë këtë transparente nëpërmjet përditësimeve dhe raportimeve.

Ikona Pa Tarifa

Anulojeni në Çdo Kohë

Nëse në ndonjë moment ndryshoni mendje, thjesht duhet t'i tregoni Administratorit të Projektit dhe ju do të faturoheni vetëm për kohën e shpenzuar deri në atë moment.

Nxitje diskutimi, nxitje produktiviteti

Mbajtja e një komunikimi të vazhdueshëm me profesionistin freelancer mund të jetë e vështirë. Administratori i Projektit do të vihet në kontakt vazhdimisht në emrin tuaj, duke siguruar që detyrat të jenë të qarta dhe të mos ketë shtyrje në dorëzim.

Komunikim më i mirë midis administratorëve dhe profesionistëve freelancer

Merrni përditësime mbi ecurinë drejtpërdrejt në e-postë

Përditësohuni në mënyrë të vazhdueshme nga Administratori i Projektit. Ju do të merrni orjentim dhe ndihmë përgjatë gjithë proçesit.

Përditësime mbi projektin drejtpërdrejt në e-postë

Mos i humbni kurrë afatet

Nëse projekti kërkon një shtrirje kohore të caktuar, punësimi i një Administratori Projekti është mënyra më e mirë për të siguruar dorëzimin në kohë. Ne mund t'ju këshillojmë mbi shtrirjet më të mira kohore dhe t'ju japim pritshmëri reale.

Shtrirje Kohore të Këshilluar

Çdo projekt është i ndryshëm, por ja çfarë mund të prisni

Small Projects

E.g. Logo, branding, stationary, one page website
Koha në projekt 1 - 5 orë
Tarifa e Administratorit të Projektit € 8 - 40

Projekte Mesatare

P.sh. Uebsajt me shumë faqe, sisteme pagesash dhe prenotimi
Koha në projekt 10 - 20 orë
Tarifa e Administratorit të Projektit € 80 - 160

Projekte të Mëdha

P.sh. Aplikacione, uebsajt eTregëtie, zhvillim softuerësh
Koha në projekt 20 - 40 orë
Tarifa e Administratorit të Projektit € 160 - 320
Koha në projekt
Tarifa e Administratorit të Projektit

Projekte të Vogla

P.sh. Logo, krijim marke, kancelari, uebsajt me një faqe
1 - 5 orë
€ 8 - 40

Projekte Mesatare

P.sh. Uebsajt me shumë faqe, sisteme pagesash dhe prenotimi
10 - 20 orë
€ 80 - 160

Projekte të Mëdha

P.sh. Aplikacione, uebsajt eTregëtie, zhvillim softuerësh
20 - 40 orë
€ 160 - 320