Në Vazhdim

Fill in a Spreadsheet with Data

Është zgjedhur fitues:

₹27777 INR për 10 ditë
(0 Përshtypje)
0.0

5 freelancers are bidding on average ₹21666 for this job

₹27777 INR për 10 ditë
(0 Përshtypje)
0.0
dany615

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR për 5 ditë
(0 Përshtypje)
0.0
₹27777 INR për 2 ditë
(0 Përshtypje)
0.0
chyeitidhakifale

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR për 10 ditë
(0 Përshtypje)
0.0