U anulua

Fill in a Spreadsheet with Data

Fill Words and Typing [url removed, login to view] in Power Point

Aftësitë: Shtypshkrim, Regjistrim të dhënash, Përpunim të Dhënash, Excel, Microsoft Exchange

Shihni më shumë: typing data spreadsheet job, power point data processing

Rreth Punëdhënësit:
( 0 përshtypje ) India

ID e Projektit: #14689844

3 freelancer dërguan ofertën mesatare ₹27777 për këtë punë

₹27777 INR për 10 ditë
(0 Përshtypje)
0.0
₹27777 INR për 10 ditë
(0 Përshtypje)
0.0
₹27777 INR për 10 ditë
(0 Përshtypje)
0.0