Në vazhdim

Fill in a spreadsheet with data

I need you to fill in a spreadsheet with data. Input and organize data.

Aftësitë: Excel

Shihni më shumë: collection data fill spreadsheet, fill data spreadsheet, organize data spreadsheet, contact data spreadsheet, collecting price data spreadsheet, macro data spreadsheet, payroll data spreadsheet, link web data spreadsheet, 2008 extract data spreadsheet

Rreth Punëdhënësit:
( 0 përshtypje ) Jamaica

ID e Projektit: #13801899

Është zgjedhur fitues:

$25000 JMD për 0 ditë
(0 Përshtypje)
0.0

1 freelancer dërgoi ofertën mesatare $22500 për këtë punë

$22500 JMD pёr 1 ditë
(0 Përshtypje)
0.0