Fill in a spreadsheet with data

Në vazhdim

Është zgjedhur fitues:

$25000 JMD për 0 ditë
(0 Përshtypje)
0.0

2 freelancer dërguan ofertën mesatare $23750 për këtë punë

$22500 JMD pёr 1 ditë
(0 Përshtypje)
0.0