Përfunduar

I would like to hire a Solidworks Designer

Është zgjedhur fitues:

$15 USD pёr 1 ditë
(0 Përshtypje)
0.4

3 freelancers are bidding on average $87 for this job

$222 USD pёr 1 ditë
(5 Përshtypje)
4.0
$25 USD pёr 1 ditë
(3 Përshtypje)
2.4