Në vazhdim

Create an Interactive Multimedia Application by using multimedia authoring tool Adobe Flash. The target user is children between 4 to 6 years old.

for my study purpose, my lecturer asks me to Create an Interactive Multimedia Application by using multimedia authoring tool Adobe Flash. The target user is children between 4 to 6 years old. the story I choose is the Grasshopper and the Ant I would want a short anime video using adobe flash I would want a very simple one within max 5 days cause need to present on saturday

Aftësitë: Adobe Flash

Shihni më shumë:

Rreth Punëdhënësit:
( 0 përshtypje ) Malaysia

ID e Projektit: #14924249

Është zgjedhur fitues:

GraphicDrive0

My Goal is to producing a High Quality Work that will make my all clients 110% satisfied. I am Interested To do that Your Project. Thanks Rubby Relevant Skills and Experience I Have More Than 5 Year Plus experience i Më shumë

RM513 MYR për 3 ditë
(0 Përshtypje)
0.0

3 freelancer dërguan ofertën mesatare RM243 për këtë punë

MaxMediaz

My Goal is to producing a High Quality Work that will make my all clients 110% satisfied. I am Interested To do that Your Project. Thanks veer Relevant Skills and Experience I Have More Than 8 Year Plus experience in Më shumë

RM116 MYR për 3 ditë
(0 Përshtypje)
0.0
Murteza12

Hi Hiring manager sir, I am interested the poisition( Flash Animation) you have recently created. Relevant Skills and Experience I have read your requirements and understand it. I am professional/Experiencedgraphics Më shumë

RM101 MYR për 3 ditë
(0 Përshtypje)
0.0