I mbyllur

1/2" thermostatic diverter valve (water) functional design

Ky projekt ka marrë 9 oferta nga freelancer të talentuar me një çmim mesatar prej$460 USD.

Merrni kuotime falas pёr njё projekt si ky
Buxheti i projektit
$250 - $750 USD
Totali i Ofertave
9
Përshkrimi i projektit

Hello,

I am working in a personal project and, as part of this project, I need to create/design a 1/2" thermostatic diverter valve (water) based on a thermostatic wax cartridge/element/actuator.

The thermostatic cartridge/element/actuator is set up to full opened (3,6 mm) at ~30°C (self actuator).

This is for residencial use.

Based on this project/design I need to be able to prototype the pieces/parts in a 3D printer.

I am sending attached the idea and cartridge example.

Thank You

Leandro

Aftёsi tё Kёrkuara

Doni tё fitoni njё dorё para?

 • Caktoni buxhetin dhe afatet
 • Paraqitni propozimin tuaj
 • Merrni pagesёn pёr punёn tuaj

Pajtoni Freelancer që gjithashtu ofertuan për këtë projekt

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online