Përfunduar

Call HR to check on a reference

Është zgjedhur fitues:

Freelancesbc

Hello! I could make that phone call for you. Please send me a list of the questions needed in order to give you a fair price for the job. Looking forward to hear from you! Best regards, Bogdan

$10 USD për 1 ditë
(1 përshtypje)
0.0

3 profesionistë freelancer dërguan një ofertë mesatare prej $20 për këtë punë

rajkumarmalhan14

I will try to get in

$25 USD për 1 ditë
(0 Përshtypje)
0.0
$25 USD për 1 ditë
(0 Përshtypje)
0.0