Përfunduar

Minor Bugs in Magento 2

Është zgjedhur fitues:

Mangal01

I have 6+ years of experience with magento. I work on all the versions of Magento and currently updated myself with Magento 2.2.3 experience. I primarily work on web-development using MagentoCE and Magento EE. O Më shumë

$20 USD për 1 ditë
(37 Përshtypje)
4.7

3 profesionistë freelancer dërguan një ofertë mesatare prej $30 për këtë punë

salimmurshed1111

sir, i need more details to work on it............................. ...................................................................................

$25 USD për 1 ditë
(17 Përshtypje)
3.5
$45 USD për 3 ditë
(0 Përshtypje)
0.0