Në Vazhdim

Build a Java Software for Windows + Mac

Është zgjedhur fitues:

$155 USD për 5 ditë
(0 Përshtypje)
0.0

4 freelancer dërguan ofertën mesatare $360 për këtë punë

$155 USD për 3 ditë
(17 Përshtypje)
4.6
abrarmustafa75

A proposal has not yet been provided

$976 USD për 39 ditë
(0 Përshtypje)
0.0
$155 USD për 10 ditë
(0 Përshtypje)
0.0