Mbyllur

DVLSI project 'ASIC design of face detection using haar wavelet'.

1 profesionist freelancer dërgoi një ofertë mesatare prej ₹12500 për këtë punë

Ahmed8033

Hi, i have seen your project, i have experience in Verilog coding, I have also experience with Image processing.

₹12500 INR për 7 ditë
(1 përshtypje)
0.3