Në vazhdim

Website Design

Would like someone to design and set up our e-tail operation. Need full web designed, as well as integrating a stock database and shopping cart.

We only sell a small line of products

Aftësitë: Marketing Interneti, Projektim Uebsajtesh

Shihni më shumë: website design sell, up design, stock web design, someone design, products designed, products database design, e design, database website design, website small, website products, no design, shopping website database, integrating, shopping cart website database, sell need database, design small database, operation website, small database shopping, website design database, website sell products, full design, small website shopping, database shopping cart website, someone sell products, tail

Rreth Punëdhënësit:
( 0 përshtypje ) New Zealand

ID e Projektit: #919

Është zgjedhur fitues:

billt

We can do this for you, will post a PM to you with more details.

$500 USD për 7 ditë
(1 Përshtypje)
3.4