Në Vazhdim

netmeeting solution

netmeeting callto 'nickname' not 'ip'

if you know howto, please leave a message

Aftësitë: Tryeza Windows

Shiko më shumë: netmeeting solution, windows callto, callto windows, tsangsiryoyo, callto, ip solution, howto

Rreth Punëdhënësit:
( 0 përshtypje ) las vegas, United States

ID Projekti: #56431