Learning Management Systems (LMS) Punë dhe Konkurse

A learning management system (LMS) is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting and delivery of educational courses or training programs.
Regjistrohuni dhe filloni të fitoni
Regjistrohuni që të filloni të fitoni Jeni a Learning Management Systems Administrator?  Mund të fitoni para duke punuar në këto punë!

Kërkoni Punë në Freelancer

Projekt/Konkurs Përshkrimi Oferta/Propozime Aftësi Filloi Përfundon Çmimi (EUR)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »