Dallohuni nga të tjerët dhe bëhuni Freelancer i Zgjedhur

Regjistrohuni në Programin Freelancer i Zgjedhur sot për të marrë akses në projekte eksluzive dhe për ta bërë profilin tuaj të tërheqë vëmendjen si një nga më të mirët.

Regjistrohuni Falas
Ikona e Ftesave Ekskluzive

Ftesa ekskluzive

Freelancer-at e Zgjedhur marrin ftesa personale çdo ditë nga ekipi jonë i Rekrutuesve për të dërguar oferta në projektet më të mira.

Ikona e Vlerës së Lartë

Projekte me vlera më të larta

Hyni te projektet me buxhetet më të mëdha në sajt! Mesatarisht, Freelancer-at e Zgjedhur fitojnë 50% të të gjithë projekteve të përfunduar me vlerë mbi $2000.

Ikona e Faturimeve Paraprake

Thuajuni mirupafshim pagesave paraprake

Freelancer-at e Zgjedhur gëzojnë një plan të privilegjuar, duke paguar vetëm tarifat në projektet me Rekrutues pasi të lëshohen milestonet.

Çoni karierën tuaj në një nivel tjetër

Programi Freelancer i Zgjedhur i jep Freelancer-ave ndihmën që ata kanë nevojë për të përqafuar një karrierë më fitimprurëse, me kohë të plotë. Lexoni më shumë për disa prej historive të tyre të mrekullueshme.

Komunikim më i mirë midis administratorëve dhe profesionistëve freelancer

Rrisni fitimet brenda 6 muajve të parë

Freelancer-at e Zgjedhur fitojnë mesatarisht $1000 shtesë gjatë 6 muajve të tyre të parë në Program dhe kanë akses ekskluziv në mbi 100 projekte çdo ditë.

Përditësime mbi projektin drejtpërdrejt në e-postë

Projekte cilësore, ekskluzive për Freelancer-at e Zgjedhur

Nga zhvillimi i një aplikacioni për një biznes të ri te projektimi i një identiteti të ri për një biznes, Projektet me rekrutues janë nga projektet më të mira në sajt nga punëdhënësit tanë më të mirë.

Projekte Më Të Mira

I thjeshtë për të aplikuar

Aplikimi për Programin është falas dhe zgjat vetëm pak minuta nga koha juaj. Kontrolloni për të parë nëse e keni të drejtën e përfitimit që sot!

1. Kontolloni pikët

Kontrolloni menjëherë nëse profili juaj i plotëson kërkesat për t'u regjistruar në program.

2. Na tregoni rreth jush

Dëshirojmë të dimë më shumë rreth freelancer-ave tanë më të mirë. Na tregoni rreth punës suaj, klientëve tuaj dhe pritshmërive për të ardhmen.

3. Shihni prezantimin

Mësoni më shumë rreth Programit, duke përfshirë këshillat më të mira të praktikës si dhe çfarë presim nga ju si një nga freelancer-at më të mirë.

4. Gati për të filluar

Të vendosur? Gati? Jepi! Mos harroni të shpërndani eksperiencën tuaj me ne në blogun tonë!