Pyetje mbi Sipërmarrjen Freelancer ose mbi API-n

Një nga anëtarët ekipit tonë do t'ju kontaktojë menjëherë rreth pyetjes suaj.
Nëse keni një problem lidhur me shërbimin e klientit ju lutemi shkoni te qendra e ndihmës.

Duke vendosur të dhënat në fushat e detyrueshme, ju lejoni që Freelancer t'ju ofrojë shërbimet që zgjidhni.
Ne mund t'ju kontaktojmë më tej lidhur me oferta të tjera në Freelancer.com, sipas Rregullores së Privatësisë.