convert Autosesk dwg file to Revit rvt file

Në vazhdim

Është zgjedhur fitues:

Apate1

Hey, I can convert CAD file to revit file. The project will be submitted on time. Looking forward to working with you on it. Thanks!

$25 CAD pёr 1 ditë
(0 Përshtypje)
0.0

2 freelancer dërguan ofertën mesatare $25 për këtë punë

$25 CAD për 3 ditë
(28 Përshtypje)
6.2